For enhver virksomhed er det rigtig vigtigt at have styr på ressourcerne, så disse bliver brugt på bedst mulig vis. Uforsvarlig brug af ressourcerne kan betyde tab af tid og penge, og dette er noget de fleste virksomheder gerne vil frabede sig, da dette kan føre til nedgang af kunder. Ressourcestyring er en måde, hvorpå man kan sikre sig, at ens medarbejders aktiviteter er berettiget i forhold til de ressourcer, der er til rådighed til en given opgave. Man kan altså holde styr på, at tid og penge bliver brugt forsvarligt.

I dag kan man ved hjælp af et online system holde styr på ressourcerne. Systemet indeholder en række forskellige værktøjer, som kan hjælpe med planlægningen af forskellige projekter. Desuden kan systemet også give et overblik over, hvor mange opgaver hver medarbejder har, og derved sikre, at der ikke er en medarbejder, der sidder med det meste af arbejdsbyrden. På denne måde sørger man for at fordele arbejdspresset, som er til gavn for alle. Det giver nemlig glade medarbejder, og man bruger ressourcerne på den rigtige måde. se case obton her på siden

Noget af det, som er godt ved systemet, er, at det både kan implementeres til web og app. På denne måde kan ledere og medarbejder med internetadgang altid opdatere på deres opgaver, samt se hvor langt kollegaerne er kommet med deres. På denne måde kan man se, hvordan blandt andet tiden bliver brugt. Man kan således ”måle” projekterne, og dermed optimere arbejdsgangen til næste opgave.